Тристаен апартамент гр. София кв. Малинова долина 111 кв.м

 • 82,788€
кв. Малинова долина, София, България

Тристаен апартамент гр. София кв. Малинова долина 111 кв.м

кв. Малинова долина, София, България
 • 82,788€

Информация

ID на имота: HZ21698
 • Апартамент
 • Тип
 • 2
 • Спални
 • 1
 • Баня
 • 111
 • кв.м

Описание

Номер на оферта: 21698

Апартамент №А2

 

Степен  на  завършеност на сградата

 1. Изпълнение на фасадите:

Фасадните ограждащи стени се изпълняват от керамични тухли с дебелина 25см. Преградните стени между коридора и между отделните апартаменти се изпълняват от 25см керамични тухли-„Porotherm 25 N+F“. Фасадата е топло-изолирана с EPS – 8см, а пред нея има минерална мазилка пакет по проект.

Дограмата за обекта е  петкамерен  PVC профил, монтажни профили, регулируеми механизми и стъклопакети с двупластното високо енергийно стъкло.

 1. Покрив:

Покривната конструкция се състои от плосък стоманобетонен покрив. Тя е кръстосано армирана с горна и долна армировка, като горната е над колоните, гредите и по контура на плочата. На плочите са приети постоянни товари, съобразени със съответните слоеве, който ги натоварват и нейната дебелина, с наклон към воронки и външно водоотвеждане посредством водосточни тръби. Покрива е решен на принципа на топлия покрив: паро-изолация, топлоизолация XPS 12см, армирана бетонова замазка за наклон с добавка за водоплътност, 2 слоя хидроизолация на битумна основа – горен слой с посипка.

 1. Общи части

3.1 Партер:

– стени –машинна гипсова мазилка, шпакловка и с крайно покритие латекс;

– подове – настилка от гранит или гранитогрес;

– таван – машинна гипсова мазилка и с крайно покритие латекс;

– осветление – по архитектурен проект;

3.2. Етажни фоайета:

– стени – стоманобетонова конструкция и зидарии 25см, машинна гипсова мазилка, шпакловка с     крайно покритие латекс;

– подове – настилка от гранит или гранитогрес;

– таван – крайно покритие латекс;

– осветление – по архитектурен проект;

3.3. Стълбища:

– стени – мазилка, шпакловка  с крайно покритие латекс;

– таван –крайно покритие латекс;

– стъпала от гранит или гранитогрес;

– парапет по архитектурен детайл

 1. Асансьори:

– хидравлични – с долно машинно помещение, с кабина завършена с под, стени, ръкохватка и лед осветление.

– автоматични врати;

 1. Сутерен /подземен паркинг и помощни помещения/:

– под – настилка от бетон;

– стени – варово – циментова мазилка с латекс ;

– таван – варово – циментова мазилка с латекс;

– монтирана входна врата по проект.

 1. Сградно канализационно отклонение:

Предвижда се смесена канализационна система. Заустване на отпадните води от сградата ще се извърши в колектор от градската канализация  – ф1000 бетон.

 1. Eлектро инсталация

На фасадата на сградата ще се  монтират две  електромерни табла ГЕТ-1 и ГЕТ-2. Същите ще бъдат трифазно с три работни шини  R,S,T, с една нулева шина N и една защитна шина PE. Във всеки апартамент  ще се монтира по едно апартаментно табло, с брой на предпазителите в зависимост от предвидените токови кръгове и един резерва  , с един главен предпазител , с работни шини ,с нулева шина N и защитна шина PE. Ел. инсталацията ще се проектира с три  броя проводници , което позволява да се монтира дефектно токова защита в таблата .

 • За общите части
 • За асансьор
 • Всяка гаражна клетка
 • За всеки апартамент
 • За общи нужди за подземния паркинг
 1. Осветителна инсталация:

За общо осветление в апартаментите са предвидени централни излази в помещенията. Във влажните помещения и на терасите са предвидени влагозащитени осветители. Задължително е монтирането от изпълнителя на осветителите на терасите. Останалите осветители ще се монтират от собствениците.

 1. Мълниезащитна инсталация:

За защита от преки попадения на мълнии на сградата, се предвижда изграждане на мълниеприемна инсталация състояща се от два мълниеприемника с изпреварващо действие и височина 2 м и монтаж на два токоотвода завършващи на заземител с импулсно съпротивление не по-голямо от 10 ома. Заземителите на мълниезащитната инсталация ще се изпълнят с поцинковани колове от профилна стомана 63/63/6 мм и дължина  1,5 м.

 1. Заземителна инсталация

Заземителната инсталация е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Целият набор от мерки за заземяване се осъществява с една цел: да отклони тока, който е възникнал на ненужно място, където няма да навреди на никого. Това е вид предпазен клапан за напрежение. Това е свързване на всички токо-приемни части на електрическата мрежа към земята. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.

 1. Вентилация

За покриване на охладителния товар през лятото в помещенията: дневна/ кухня и спални са предвидени системи на директно изпарение, тип инверторни сплит и мултисплит климатизатори. Вътрешните тела са за висок стенен монтаж. Местата на сплит системите са указани на чертежите. Транспортната система между вътрешното и външното тяло е изградена от медни тръби с изолация. Изолацията трябва да бъде непрекъсната и с постоянен диаметър по цялата дължина на трасето, не трябва да бъде пристегната или с нарушена цялост. Медните тръби трябва да бъдат укрепени на разстояние не по-голямо от 2 метра. Тръбният сноп изложен на външни климатични условия е необходимо да се защити с подходящ материал. . Оборудването за всеки апартамент е за сметка на собственика. Отводняването на сплит климатизаторите е по част ВК. Въздухообменът в сградата е организиран така, че да се осигурят санитарно-хигиенните норми за микроклимат и чистота на въздуха.

 1. Степен на завършеност – апартаменти:

-вътрешна замазка, хастар и гипсова замазка, подова замазка;

-за балкони – водоотвеждането се осъществява посредством сифони и външни водосточни тръби. За всички тераси и балкони се предвижда обмазна полимер-циментна хидроизолация. Хидроизолациите следва да се обърнат по бордовете и стените мин. 50 см над пода, като на контактната зона под – стена ще се изпълни циментов холкер с катет мин. 3 см, по който се обръща ХИ с усилена лента. Над ХИ се полага подовата мразоустойчива керамика с  лепило на циментна основа. Настилка от гранитогрес и парапет по архитектурен проект;

 1. Входна врата:

– блиндирана врата

– без монтирани интериорни врати;

 1. Санитарни помещения:

– таван – стоманобетонова плоча;

– стени – мазилка без промени по ВиК инсталацията от проектната;

– под – циментова замазка – без промени по ВиК инсталацията от проектната;

 1. Водопровод и канализация:

Водопровод

Водоснабдяването на обекта е от градската водоснабдителна мрежа. Необходимото водно количество на обектите ще се осигури от уличен водопровод – ф500 стомана. Сградното водопроводно отклонение за обекта ще се изпълни от PEHD / полиетиленови тръби висока плътност /с диаметър  ф75/4.5. На СВО ще се  монтира  ТСК 21/2” с предпазна арматура.  Непосредствено след влизане в сградата е проектиран арматурно водомерен възел.

 

Канализация

Предвижда се смесена канализационна система. Заустването на отпадните води от сградата ще се извърши в колектор от градската канализация  – ф1000 бетон. Битово  канализация ще се изпълни от РР тръби открит монтаж и  PVC в обратен насип над фундаментна плоча. За вентилация на канализационните клонове са предвидени вертикални клонове, завършващи с вентилационна шапка, монтирана на 0,30м над покрива.

 1. Отводнителна инсталация.

Ще бъде изградена система от воронки , отводнителни тръби, които ще  отвеждат всички дъждовни води. За всички тераси и балкони ще има полимер-циментна хидроизолация

 1. Осветителна и силова инсталация.

В помещенията на апартаментите е проектирана инсталация за контакти с общо предназначение, захранване на посочените в обзавеждането електродомакински уреди и захранването на съоръженията по части ОВ и ВК. Инсталацията ще бъде изпълнена, както следва: без монтирани ключове и контакти. Осветлението на всички помещения е съобразено с функциите, които ще изпълняват, без крайния елемент на осветителното тяло.

 1. Слаботокова инсталация

На определени места на партера на сградата за отделните входове ще се монтират слаботокови шкафове, от които ще се изтегли по един брой  кабел съответно за:  интернет и звънкова инсталация.

19.Отоплителна инсталация:

Сградна газова инсталация – (СГИ) за ниско налягане (100 mbar) ще захранва с природен газ жилищната сграда с изчислена консумация общо qvmax/h (100) = 71,15 m3/h при pраб = 100 mbar. Трасето започва от ГРТ газорегулаторно табло – (ГРТ) 4/4 bar (по друг проект), разположено на границата на имота. Сградната инсталация и ГРЗТ ще се монтират в инсталационна кутия с шахта, като шахтата е обща от първия етаж до покрива на сградата. Вентилирането на инсталационната шахта се извършва над покрива на сградата, като отгоре ще се постави дифузор, против проникване на вода при неблагоприятни атмосферни условия. Вътрешните газови инсталации – (ВГИ) са предвидени за всеки апартамент от многофамилната сграда. Регулирането на налягането и измерването на изразходваното количество газ от всяко домакинство ще се осъществява посредством ГРЗТ тип SM-2 собственост и доставка на газоразпределителното дружество. Оборудването за всеки апартамент е за сметка на собственика.

 

 1. Звънчево – домофонна инсталация

Ще бъде изградена домофонна инсталация, като поставянето на домофонна слушалка във всеки апартамент ще е за сметка на собственика.

 

Има опция за закупуване на паркомясто.

 • Град София
 • Пощенски код 1000
 • Квартал Малинова долина
 • Страна България

Детайли

Updated on септември 24, 2020 at 7:40 pm
 • ID на имота: HZ21698
 • Цена: 82,788€
 • Квадратура: 111 кв.м
 • Спални: 2
 • Баня: 1
 • Тип: Апартамент
 • Статус на имота: Продажби
 • Брой стаи: 3-СТАЕН

Други детайли

 • Етаж: 1
 • Гараж: Има възможност
 • Тип Строителство: Тухла
 • Етажност: 6
 • Отопление: газова инсталация

Предимства

Информация за контакт

Виж обявите
Венцеслав Трайков

Запитване за имота

Compare listings

Compare
Венцеслав Трайков
 • Венцеслав Трайков