fbpx

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

Цялостно правно обслужване на нашите клиенти. Юридическите услуги, които предлагаме, включват:

  • Предварителни  консултации по правни въпроси
  • Помощ при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот
  • Проверки на собствеността
  • Проверки за тежести
  • Данъчни консултации
  • Подготовка на договори и нотариални актове
  • Проверка на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверим, че вашите интереси са напълно защитени
  • Представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на имот в случай на нужда
  • и всички други необходими в конкретния случай юридически услуги.

Юридическите услуги, които предлагаме, се извършват от дипломирани юристи.

С предоставянето на правна помощ ние правим процеса на покупко-продажба на недвижим имот максимално бърз и безпроблемен за нашите клиенти!

Димитър Серев

адвокат, управляващ съдружник
Магистър специалност „Право” LL. M. Берлин, Германия

Образование:
1993г. Завършва 30 СОУ “Братя Миладинови” гр. София;
1995 – 2001г. Нов български университет гр. София, специалност „Право”;
2002 – 2003г. Завършва магистърска програма в Свободен университет, Берлин, Германия със степен LL. M.;

Професионален стаж:
2002-2013г. Адвокат към Софийска адвокатска колегия;
2013г. Управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Златков и Серев”.

Основни сфери на дейност и професионални интереси:
Облигационно, търговско, вещно, семейно, наследствено и застрахователно право.
Процесуално представителство по граждански, търговски и изпълнителни дела.

Членства:
Софийска адвокатска колегия.

Езици:
Български, немски, английски език.

Compare listings

Compare